Tổng mức đầu tư hai tuyến metro TPHCM tăng ít nhất 52.000 tỷ đồng

Theo Ban Quản lý Đường sắt thành phố TPHCM, đến nay tổng khối lượng của tuyến metro số 1 mới đạt hơn 52%. Theo kế hoạch (đã điều chỉnh), đến năm 2020 tuyến metro này phải đã đi vào hoạt động.

Tuyến metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên dự kiến đã đi vào hoạt động và đưa vào khai thác, sử dụng vào năm 2020

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi Tổng thư ký Quốc hội về dự kiến nội dung kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV sẽ diễn ra vào tháng 10-2018. Theo đây, đối có hai dự án đường sắt thành phố TPHCM (tuyến số 1 Bến Thành – Suối Tiên và tuyến số 2 Bến Thành – Tham Lương), căn cứ ý kiến của Bộ Chính trị, Chính phủ sẽ trình Quốc hội chọn lọc chủ trương điều chỉnh tổng mức đầu tư hai dự án này.

Theo báo cáo của UBND TPHCM, dự án đường sắt thành phố TPHCM tuyến số 1 Bến Thành – Suối Tiên được UBND TPHCM phê duyệt lần đầu vào năm 2007 có tổng mức đầu tư hơn 17.000 tỷ đồng. Năm 2009, giải đáp chung của dự án tính toán và xác định lại tổng mức đầu tư hơn 47.300 tỷ đồng, tăng so có ban đầu gần 30.000 tỷ đồng. Đối có tuyến metro số 2 Bến Thành – Tham Lương, tổng mức đầu tư ban đầu là 26.116 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi cập nhật, tính toán lại, ở thời điểm tháng 8-2017, tổng mức đầu tư dự kiến điều chỉnh là 48.771 tỷ đồng. Như vậy, đến thời điểm GĐ này, tổng mức đầu tư 2 đại dự án đường sắt TPHCM tăng thêm 52.000 tỷ đồng. Với số tiền lớn và 1 số gặp khó của dự án nên Chính phủ phải báo cáo Bộ Chính trị.

Liên quan đến dự án này, trước đây Thủ tướng Chính phủ giao Bộ GTVT khẩn trương đã đi vào hoạt động báo cáo thẩm định điều chỉnh tổng mức đầu tư trên cơ sở tiếp thu ý kiến của những bộ liên quan và cam đoan của TPHCM. Chính phủ cũng giao Bộ GTVT chọn lọc theo thẩm quyền việc thành lập tổ chuyên gia có sự tham dự của những bộ, ngành liên quan để thẩm định, bảo đảm nghiêm ngặt, đúng chính sách bán hàng pháp luật về đầu tư, không để vi phạm xảy ra trong quá trình thẩm định. Sau khi thống nhất có Bộ KH-ĐT về nguồn vốn, Bộ GTVT đã đi vào hoạt động tờ trình, báo cáo Thủ tướng Chính phủ để giao Bộ trưởng Bộ GTVT thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Quốc hội.

Theo Ban Quản lý Đường sắt thành phố TPHCM, đến nay tổng khối lượng của tuyến metro số 1 mới đạt hơn 52%. Theo kế hoạch (đã điều chỉnh), đến năm 2020 tuyến metro này phải đã đi vào hoạt động. Như vậy khối lượng thực hiện cho hơn 1 năm rưỡi còn lại là rất gấp rút (trong khi khối lượng 52% được thực hiện trong hơn 8 năm trước đây). Đối có tuyến metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương), đã thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, căn bản đã đi vào hoạt động tòa nhà văn phòng, những công trình phụ trợ ở depot Tham Lương và đang trong GĐ đấu thầu tuyển chọn nhà thầu thi công.

Canhoorchidpark.org – theo Báo Sài Gòn Giải Phóng

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm