TP.HCM chặn việc tách thửa biến tướng

Việc tách thửa trên hai căn nhà mà hình thành một số con phố giao thông phải xem là dự án đầu tư nhà ở.

Để ngăn ngừa việc hình thành một số khu nhà ở không chắc chắn quy định trong việc phân lô phân phối nền khi tách thửa, Sở Xây dựng TP.HCM vừa có đề xuất lập “hàng rào” cho việc này.

Phân lô phân phối nền: Là dự án kinh doanh bất động sản

Tại tờ trình, Sở Xây dựng nhận xét lâu nay việc tách thửa được thực hiện theo Quyết định 33/2014 của TP. Kể từ ngày 1-1-2018 thì thực hiện theo Quyết định 60/2017.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai đã phát sinh việc phân lô phân phối nền mà không được quản lý theo quy định về nhà ở và kinh doanh BDS (bất động sản); hình thành một số khu dân cư không chắc chắn về quy hoạch, phòng cháy chữa cháy, môi trường, hạ tầng kỹ thuật. Theo Sở, đây là sự biến tướng trong việc hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp thành đất ở rồi thực hiện phân lô tách thửa.

Theo Sở Xây dựng, theo Luật Kinh doanh bất động sản, việc tách thửa có hình thành một số con phố giao thông, hạ tầng kỹ thuật để mua phân phối dưới hình thức phân lô phân phối nền là “kinh doanh bất động sản”. Còn Luật Nhà ở định nghĩa: Dự án đầu tư thi công nhà ở là “tổng thể một số đề xuất có liên quan đến việc sử dụng vốn để thi công mới nhà ở, một số công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phục vụ nhu cầu ở”… Nghị định 59/2015 giải đáp Luật Nhà ở quy định: “Dự án thi công khu nhà ở là dự án đầu tư thi công nhà theo quy hoạch được duyệt, được đầu tư thi công đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và có từ hai công trình nhà ở trở lên”.

Từ một số căn cứ trên, Sở Xây dựng cho rằng việc hộ gia đình cá nhân có nhu cầu tách thửa đất có hình thành một số con phố giao thông để mua phân phối chính là hình thức của dự án đầu tư bất động sản để kinh doanh. Cụ thể, đây là dự án đầu tư thi công nhà ở thương mại của hộ gia đình cá nhân. “Trong trường hợp tách thửa khi cho tặng, thừa kế quyền sử dụng đất thì mới không xem là kinh doanh bất động sản”.

Một căn nhà tạm ở quận 12, TP.HCM được tách thửa theo diện đất có nhà đã đi vào hoạt động theo Quyết định 33/2014. Ảnh: C.TÚ

Dự án trên 15 tỉ đồng: Sở và TP tham khảo

Về trình tự thủ tục thực hiện, Sở Xây dựng chia thành hai diện như sau. Với trường hợp hộ gia đình cá nhân tách thửa đất có hình thành một số con phố giao thông và hạ tầng kỹ thuật nhưng không kinh doanh bất động sản (cho tặng con, thừa kế…) thì thực hiện theo Luật Xây dựng và Nghị định 59. Cụ thể, nếu tổng mức đầu tư dưới 15 tỉ đồng thì chủ đầu tư lập báo cáo kinh tế kỹ thuật để quận/huyện tham khảo cấp phép thi công. Tổng mức đầu tư trên 15 tỉ đồng thì chủ đầu tư buộc phải lập dự án đầu tư, kiến trúc cơ sở để Sở Xây dựng thẩm định và cấp phép thi công.

Trong trường hợp hộ gia đình cá nhân tách thửa có hình thành một số con phố giao thông, hạ tầng kỹ thuật và có kinh doanh bất động sản thì trình tự thủ tục như lập dự án nhà ở thương mại của Luật Nhà ở. Theo đây tổng mức đầu tư nhỏ hơn 15 tỉ đồng thì quận/huyện công nhận chủ đầu tư, chấp thuận đầu tư và cấp phép thi công. Nếu tổng mức đầu tư trên 15 tỉ đồng sẽ do Sở Xây dựng thẩm định trình TP công nhận chủ đầu tư và chấp thuận đầu tư. Trường hợp tổng mức đầu tư trên 20 tỉ đồng thì giải đáp chủ đầu tư thành lập công ty hoặc hợp tác xã để thực hiện dự án nhà ở thương mại.

Tại dự thảo, Sở cũng cho rằng căn cứ theo Nghị định 43/2014 giải đáp Luật Đất đai, chỉ được phép phân lô phân phối nền cho người mua tự xây nhà đối có khu vực ngoại thành. Tại khu vực nội thành thì phải thi công nhà ở để kinh doanh.

Các quy định tách thửa có một số khu đất lớn

Theo Quyết định 33/2014: Việc tách thửa khu đất lớn có hình thành một số con phố giao thông, hộ gia đình cá nhân cần làm hài lòng đề nghị chắc chắn được hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch và kết nối, đồng bộ có hạ tầng kỹ thuật đã đi vào hoạt động.

Đến Quyết định 60/2017, bổ sung đề nghị: Quận/huyện rà soát tổng diện tích đất, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, căn cứ theo quy định về quy hoạch, thi công và giải đáp của một số sở/ngành để giải đáp người sử dụng đất thực hiện hạ tầng kỹ thuật.

Đề xuất mới đây của Sở Xây dựng xác định tách thửa khu đất lớn chính là làm dự án nhà ở, phải tuân thủ theo trình tự thủ tục của dự án.


Canhoorchidpark.org – Theo PLO

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm