TP.HCM chính thức có tờ trình gửi Bộ Giao thông Vận tải về 2 dự án metro

Ngày 28.2, tài liệu từ văn phòng UBND TP.HCM cho biết TP vừa có tờ trình yêu cầu Bộ GTVT chủ trì thẩm định việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Xây dựng tuyến đường sắt thành phố TP.HCM tuyến Bến Thành – Suối Tiên (tuyến metro số 1).


Dự án metro Bến Thành – Suối Tiên. ẢNH: ĐỘC LẬP

Động thái này được thực hiện ngay sau khi tài liệu từ cuộc họp phân tách tình hình công tác thẩm định dự án đường sắt thành phố TP.HCM tuyến số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) và tuyến số 2 (Bến Thành – Tham Lương) để báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội trong kỳ họp sắp tới do Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể chủ trì ngày 26.2 vừa qua cho biết đến nay UBND TP.HCM chưa có tờ trình chính thức gửi Bộ GTVT về việc điều chỉnh tổng vốn 2 dự án trên, mà chỉ cung cấp một vài hồ sơ đã có trước đây.

Trong tờ trình vừa gửi đi, UBND TP.HCM nêu lại rõ cơ sở pháp lý, tóm tắt quá trình điều chỉnh tổng mức đầu tư, nội dung và nguyên nhân điều chỉnh tổng mức đầu tư từ 17.388 tỉ đồng lên 47.325 tỉ đồng như trong nhiều văn bản kiến nghị các vấn đề liên quan về vốn đầu tư của dự án tuyến metro số 1 mà TP đã gửi trước đây.

Đồng thời, UBND TP yêu cầu Bộ GTVT và một vài Bộ, ngành liên quan tham khảo thẩm định, báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội ở kỳ họp sắp tới, chấp thuận chủ trương điều chỉnh tổng mức đầu tư của Dự án Xây dựng tuyến đường sắt thành phố số 1 (tuyến Bến Thành – Suối Tiên).

Đề nghị một vài đơn vị thống nhất cho việc tiếp tục thực hiện cơ chế tài chính cho vay lại trong Dự án theo Công văn số 2512/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ và một vài hạng mục vay lại ứng dụng theo Công văn số 3155/BGTVT-KHĐT của Bộ GTVT

Trong khi chờ Quốc hội chấp thuận chủ trương điều chỉnh tổng mức đầu tư, TP.HCM tiếp tục kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư hỗ trợ, ưu tiên tạm ứng vốn cho TP để tiếp tục triển khai dự án, chắc chắn việc chi trả cho một vài nhà thầu trong năm 2018. Hiện dự án đã đạt dao động hơn 50% khối lượng và giải ngân đạt hơn 30% vốn.

Được biết, tờ trình chi tiết đối có việc điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư (từ hơn 26.000 tỉ đồng lên dao động 40.000 tỉ đồng) và điều chỉnh thời gian đã đi vào hoạt động dự án (điều chỉnh từ năm 2020 thành năm 2026) đối có tuyến metro số 2 (tuyến Bến Thành – Tham Lương) cũng đang được UBND TP hoàn chỉnh và sẽ gửi lên Bộ GTVT và một vài bộ liên quan trong thời gian sớm nhất.


Canhoorchidpark.org – Theo Thanh niên

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm