TP.HCM đề xuất áp giá thị trường khi bồi thường giải phóng mặt bằng làm dự án

Sở Tài nguyên Môi trường TP.HCM vừa kiến nghị Bộ Tài nguyên Môi trường mau chóng đã đi vào hoạt động đề án cơ chế, chính sách bán hàng pháp luật trong việc thu hồi đất, bồi thường, tái an cư để đẩy nhanh giải phóng mặt bằng dự án đang tồn đọng.

Đối có giá tính bồi thường cho người dân, Sở Tài nguyên Môi trường TP.HCM yêu cầu cho phép sử dụng tài liệu chuyển nhượng phân khúc thực ở làm cơ sở xác định giá đất để tính bồi thường ở thời điểm có chủ trương thực hiện dự án.

Đồng thời, Sở này cũng kiến nghị cần cho phép UBND TP.HCM chấp thuận giá đất chuẩn bị để tính bồi thường và dùng giá tái an cư chuẩn bị để lấy ý kiến người dân.

Theo Sở Tài nguyên Môi trường TP.HCM, từ năm 2011 đến tháng 6/2018, TP.HCM tồn đến 133 dự án chưa đã đi vào hoạt động chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái an cư hoặc chưa đã đi vào hoạt động việc thu hồi đất.

Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA), Hiệp hội đã có nhiều kiến nghị liên quan đến việc xác định giá đất ở TP.HCM. Ông Châu cho rằng, nếu tiến hành hệ số K cho khu vực 1 là 1,2 thì những tuyến đường đất vàng ở quận 1 như phố tản bộ Nguyễn Huệ cũng chỉ tới 194 triệu đồng/m2, thấp hơn rất nhiều so có phân khúc.

“Bảng giá đất của TP.HCM giai đoạn này đang tiến hành chưa thích hợp có tiêu chuẩn giá phổ biến trên phân khúc, kể cả đất ở những địa điểm có giá cao nhất lẫn địa điểm trong hẻm sâu có giá thấp nhất. Bảng giá đất của TP.HCM hiện chỉ tương đương dao động 30-40% giá đất trên phân khúc, cần phải tham khảo lại cho thích hợp”, ông Châu nói.

Điều này khiến nguồn thu ngân sách Nhà nước từ đất đai còn bị thất thu, nguồn thu ngân sách từ đất đai chưa tương xứng có tiềm năng, chưa tạo thành nguồn thu lâu dài và bền vững.

Nguyên nhân là Luật Đất đai 2013 vẫn còn tồn ở nhiều hạn chế. Cụ thể, những quy định và cơ chế xác định giá đất, thẩm định giá đất khi hoạt động thực ở cho thấy chưa thực sự chắc chắn tiêu chuẩn giá đất thích hợp có giá đất phổ biến trên phân khúc.

Tại những địa phương xảy ra hiện trạng bảng giá đất thấp mà lý do chủ yếu là do khung giá đất thấp và do Nghị định 44/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định UBND cấp tỉnh được quy định mức giá đất cao hơn nhưng không quá 30% so có mức giá tối đa của cộng loại đất trong khung giá đất. Tuy nhiên cũng không được quy định mức giá đất thấp hơn mức giá tối thiểu của cộng loại đất trong khung giá đất nên không thích hợp có tình hình thực ở của địa phương.

Để khắc phục hiện trạng này, HoREA cũng gửi kiến nghị theo hướng Chính phủ không ban hành khung giá đất mà giao toàn quyền cho cấp tỉnh chịu trách nhiệm ban hành bảng giá đất, chắc chắn thực hiện theo tiêu chuẩn thích hợp có giá phân khúc.

Cụ thể, Chủ tịch HoREA kiến nghị sửa đổi, bổ sung 1 số nội dung của Luật Đất đai 2013 về định giá đất. Trong đây, bỏ quy định Chính phủ ban hành khung giá đất định kỳ 5 năm 1 lần ở điều 113 Luật Đất đai.

Sửa đổi điều 114 Luật Đất đai giao thẩm quyền cho cấp tỉnh chịu trách nhiệm ban hành bảng giá đất và giá đất cụ thể chắc chắn giá đất thích hợp có giá đất phổ biến trên phân khúc và thích hợp có thực ở tình hình của địa phương.

Về lâu dài, tìm hiểu bỏ hẳn khái niệm tiền sử dụng đất mà thay thế bằng sắc thuế sử dụng đất ở có thuế suất nhất định, đề xuất dao động 10% hoặc 15% bảng giá đất. Như vậy, vừa minh bạch, vừa dễ tính toán và loại trừ được cơ chế xin cho. Hạn chế việc thu tiền sử dụng đất lần đầu quá lớn mà duy trì nguồn thu bền vững, lâu dài cho Nhà nước.

Nếu vẫn giữ cơ chế khung giá đất, bảng giá đất, xác định giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai 2013, ông Châu cho rằng cần sửa đổi bổ sung khoản 1 Điều 17 Nghị định 44/2014/NĐ-CP.

Cụ thể là căn cứ vào nhu cầu định giá đất cụ thể ở địa phương, Sở Tài chính lập kế hoạch định giá đất cụ thể trình UBND cấp tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt.

Canhoorchidpark.org – Theo Nhịp Sống Kinh Tế

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm