TP.HCM điều chỉnh giá đất

Ngày 21.3, theo chọn lọc được UBND TP.HCM ban hành, hệ số điều chỉnh giá đất được tiến hành tùy theo từng nhóm đối tượng và tùy theo từng khu vực địa bàn quận, huyện và 1 số nhân tố làm tăng, giảm giá đất.Quyết định của UBND TP.HCM về điều chỉnh giá đất 2018 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25.3.2018. ẢNH: ĐÌNH SƠN

Phạm vi và đối tượng tiến hành

Quyết định này quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 để xác định giá đất cụ thể tiến hành đối có 1 số trường hợp:

Thứ nhất: Quy định ở 1 số Điểm a, b, c và d Khoản 4 Điều 114, Khoản 2 Điều 172 và Khoản 3 Điều 189 của luật Đất đai mà thửa đất hoặc khu đất của dự án có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất do UBND đô thị ban hành) dưới 30 tỉ đồng.

Thứ hai: Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền 1 lần cho cả thời gian thuê mà thửa đất hoặc khu đất của dự án có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) dưới 30 tỉ đồng.

Thứ ba: Đối có trường hợp thuê đất thu tiền hằng năm mà phải xác định lại đơn giá thuê đất để điều chỉnh cho chu kỳ thứ hai đối có thửa đất hoặc khu đất được Nhà nước cho thuê sử dụng vào mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ, BDS, khai thác khoáng sản có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) từ 30 tỉ đồng trở lên.

Thứ tư: Giá thuê đất trả tiền thuê hằng năm (không bao gồm trường hợp thuê đất sử dụng vào mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ, BDS).

Thứ năm: Giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm; xác định giá trị quyền sử dụng đất để đưa vào tính giá trị tài sản giao cho đơn vị sự nghiệp công lập quản lý theo quy định ở Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 23/2016/TT-BTC ngày 16.2.2016 của Bộ Tài chính.

Hệ số điều chỉnh giá đất

Quyết định của UBND TP.HCM về điều chỉnh giá đất 2018 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25.3.2018; thay thế Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 23.3.2017 của UBND TP.HCM quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn TP.HCM.

Hệ số điều chỉnh giá đất được tiến hành tùy theo từng nhóm đối tượng và tùy theo từng khu vực địa bàn quận, huyện và 1 số nhân tố làm tăng, giảm giá đất như sau:

Nhóm 1: Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất không phải đất ở sang đất ở đối có qui mô đất ở vượt hạn mức: Hệ số điều chỉnh giá đất là 1 phẩy 1 (1,1) lần giá đất do UBND đô thị quy định và mở bán.

Nhóm 2: Trường hợp xác định đơn giá thuê đất hằng năm cho chu kỳ ổn định Thứ nhất; xác định đơn giá thuê đất hằng năm khi điều chỉnh lại đơn giá thuê đất cho chu kỳ ổn định thứ hai; xác định giá khởi điểm trong đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm; xác định đơn giá thuê đất khi nhận giao dịch tài sản gắn liền có đất thuê theo quy định ở Khoản 3 Điều 189 Luật Đất đai: Hệ số điều chỉnh giá đất được tiến hành tùy theo mục đích sử dụng đất và khu vực như sau:

Trong đây, 1 số khu vực được xác định trong nhóm 2 như sau:

– Khu vực 1, gồm: Quận 1, 3, 4, 5, 10, 11, Tân Bình, Phú Nhuận

– Khu vực 2, gồm: Quận 6, 7, Gò Vấp, Bình Thạnh, Tân Phú

– Khu vực 3, gồm: Quận 2, 8, 9, 12, Bình Tân, Thủ Đức

– Khu vực 4, gồm: Huyện Bình Chánh, Củ Chi, Nhà Bè, Hóc Môn

– Khu vực 5: Huyện Cần Giờ

Nhóm 3: Trường hợp tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; xác định đơn giá thuê đất trả tiền 1 lần cho cả thời gian thuê không thông qua hình thức đấu giá; xác định đơn giá thuê đất khi chuyển từ thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền thuê đất 1 lần cho cả thời gian thuê…

Với nhóm 3, hệ số điều chỉnh giá đất được tiến hành tùy theo khu vực như sau:

Khu vực 1, gồm: Quận 1, 3, 4, 5, 10, 11, Tân Bình, Phú Nhuận: Hệ số điều chỉnh giá đất là hai phẩy 1 (2,1) lần giá đất do UBND đô thị quy định và mở bán.

Khu vực 2, gồm: Quận 6, 7, Gò Vấp, Bình Thạnh, Tân Phú: Hệ số điều chỉnh giá đất là 1 phẩy chín (1,9) lần giá đất do UBND đô thị quy định và mở bán.

Khu vực 3, gồm: Quận 2, 8, 9, 12, Bình Tân, Thủ Đức: Hệ số điều chỉnh giá đất là 1 phẩy bảy (1,7) lần giá đất do UBND đô thị quy định và mở bán.

Khu vực 4, gồm: Huyện Bình Chánh, Củ Chi, Nhà Bè, Hóc Môn: Hệ số điều chỉnh giá đất là 1 phẩy năm (1,5) lần giá đất do UBND đô thị quy định và mở bán.

Khu vực 5, Huyện Cần Giờ: Hệ số điều chỉnh giá đất là 1 phẩy ba (1,3) lần giá đất do UBND đô thị quy định và mở bán.

Canhoorchidpark.org – Theo Thanh niên

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm