TP.HCM: Khẩn trương di dời dân ở 15 chung cư hư hỏng nặng

Văn phòng UBND TP.HCM vừa thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến về việc, giao UBND 6 quận có 15 chung cư hư hỏng cấp D – cấp hư hỏng nguy hiểm cho người dân đang sinh sống cần di dời gấp, phải khẩn trương có phương án di dời ngay một vài hộ gia đình, cá nhân, tổ chức để chắc chắn an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Ảnh minh họa

Theo đây, đối có một vài trường hợp không chấp hành cần kiên nhẫn tiếp xúc, vận động, thuyết phục (có biên bản làm việc cụ thể) để thực hiện di dời; báo cáo kết quả thực hiện trong tháng 8/2018 cho Sở Xây dựng tổng hợp, trình UBND đô thị tham khảo, chỉ đạo.

Phó chủ tịch Tuyến cũng đề nghị một vài quận phải lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng theo đúng quy định nhà nước cho một vài trường hợp chịu ảnh hưởng phải di đời; chắc chắn có nhiều phương án tái an cư, để một vài hộ dân chọn lọc (nhận tiền tự lo nơi ở mới, tái an cư bằng nhà ở thương mại, tái an cư bằng nhà ở xã hội…).

Các quận phải phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất lập phương án sử dụng đất sau di dời hiệu quả nhất theo hướng xã hội hóa đầu tư, vừa tạo được chỗ ở mới cho người dân tốt hơn vừa có quỹ đất phát triển sản xuất kinh doanh theo quy hoạch, hạn chế tối đa việc sử dụng vốn ngân sách, báo cáo UBND đô thị.

Lãnh đạo TP.HCM cũng giao Sở Xây dựng phối hợp có UBND một vài quận có chung cư hư hỏng cấp D rà soát, khẩn trương tham mưu cho UBND đô thị ưu tiên dành quỹ căn hộ chung cư chung cư, để phục vụ công tác di dời, tái bố trí cho một vài hộ dân bị ảnh hưởng.

Theo thống kê của Sở Xây dựng TP.HCM, trên địa bàn một vài quận 1, 3, 4, 5, 6 và Tân Bình có 15 chung cư hư hỏng cấp D – hư hỏng nặng rất nguy hiểm cho người dân đang sinh sống cần di dời gấp. Trước đây, một vài cơ quan tính năng TP.HCM đã kiểm tra, rà soát, phân loại và kiểm định chất lượng đối có 474 chung cư cũ thi công trước năm 1975 trên địa bàn đô thị. Kết quả, có 15 chung cư cấp D; 115 chung cư cấp C; 332 chung cư cấp B; 12 chung cư không cần kiểm định do đã và đang di dời hoặc đã cải tạo, chuyển mục đích sử dụng.

Canhoorchidpark.org – Theo Thời báo Ngân hàng

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm