TP HCM kiến nghị rà soát đất quốc phòng làm kinh tế

Hơn 3 triệu m2 đất quốc phòng trên địa bàn TP HCM đều không sử dụng vào mục đích kinh tế mà phục vụ một vài đơn vị quân đội.

Trong báo cáo vừa gửi Bộ Tài nguyên Môi trường, UBND TP HCM cho biết, hiện Bộ Tư lệnh đô thị đang quản lý, sử dụng 64 địa điểm đất quốc phòng có tổng quy mô hơn 3,1 triệu m2. Các địa điểm trên không sử dụng vào mục đích kinh tế, chủ yếu là đất trụ sở doanh trại, hệ thống công trình chiến đấu, thao trường huấn luyện tổng hợp và đất di tích lịch sử.

Tương tự, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng đô thị đang quản lý gần 113.000 m2 vào mục đích quốc phòng.

Đối có một vài đơn vị quốc phòng khác (quân khu, quân binh chủng…), UBND đô thị đã giao Sở Tài nguyên – Môi trường phối hợp, rà soát nhưng đến nay chưa nhận được báo cáo.

157 ha đất quốc phòng trong sân bay Tân Sơn Nhất (Bộ Quốc phòng quản lý) đang được sử dụng làm sân golf. Ảnh: Mạnh Tùng.

Theo UBND TP HCM, đất quốc phòng sử dụng vào mục đích kinh tế từ trước đến nay đều do Bộ Quốc phòng chọn lọc; chưa có thông tư liên tịch giữa Bộ Quôc phòng, Bộ Tài nguyên – Môi trường, bộ ngành liên quan và chính quyền địa phương trong việc phối hợp kiểm tra loại đất này nên chính quyền đô thị cũng gặp gặp khó trong việc thực hiện.

Từ đây, UBND đô thị kiến nghị Bộ Tài nguyên – Môi trường thống nhất có Bộ Quốc phòng chỉ đạo một vài đơn vị trực thuộc, rà soát việc sử dụng đất quốc phòng vào mục đích kinh tế trên địa bàn đô thị theo thẩm quyền quản lý, báo cáo Thủ tướng; đồng thời tài liệu để đô thị theo theo dõi, quản lý.

Hồi đầu năm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ban hành Chỉ thị đề nghị chấn chỉnh, tăng cường quản lý đất đai và thi công hệ thống tài liệu đất đai.

Trong đây, Bộ Quốc phòng được giao chủ trì, phối hợp có Bộ Tài nguyên – Môi trường và Bộ Tư pháp rà soát, đề xuất sửa đổi một vài văn bản quy định về quản lý, sử dụng đất quốc phòng cho thích hợp có Luật Đất đai năm 2013 và đặc biệt tính năng, nhiệm vụ của Quân đội; báo cáo Thủ tướng trong quý II.

Các bộ ngành, địa phương cũng được giao kiểm tra, rà soát tình hình quản lý và sử dụng đất quốc phòng trên phạm vi cả nước, nếu có dấu hiệu sai phạm (sử dụng đất không đúng mục đích, cho thuê, cho vay đất trái phép hoặc quản lý không chặt để bị lấn, bị chiếm đất) thì kiên quyết xử lý. Người đứng đầu các nơi để xảy ra sai phạm phải bị xử lý trách nhiệm. Báo cáo kết quả có Thủ tướng trước ngày 30/11.

Canhoorchidpark.org – Theo VnExpress

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm