TP.HCM sẽ lấy đất công làm nhà cho người nghèo?

UBND TP.HCM vừa đưa ra kiến nghị ưu tiên sử dụng quỹ đất do nhà nước trực tiếp quản lý để thi công nhà ở xã hội (NOXH). Đây là nhà ở được hưởng ưu đãi về thuế và phân phối cho những đối tượng lương thấp, công chức nhà nước chưa có nhà ở ổn định…

Theo báo cáo của UBND TP về tình hình thực hiện chính sách phân phối hàng phát triển NOXH cho công nhân, người lao động ở những khu công nghiệp, kết quả thực hiện vẫn chưa cung cấp nhu cầu về NOXH trên địa bàn TP.

Do đây, UBND TP đã kiến nghị Trung ương ưu tiên sử dụng những quỹ đất nhà nước trực tiếp quản lý, do những công ty đang sử dụng làm nhà xưởng ở những quận, huyện thuộc diện phải di dời vào những khu công nghiệp, cũng như quỹ đất do những cơ quan nhà nước hiện đang quản lý, thuộc diện sắp xếp lại, để đầu tư thi công NOXH thuộc có nhà nước.

NOXH cho công nhân, người lao động chưa cung cấp đủ chu cầu

Bên cạnh đây, UBND TP cũng kiến nghị phân bổ nguồn vốn ngân sách thu được của chủ đầu tư những dự án nhà ở thương mại, khu thành phố mới thực hiện nghĩa vụ NOXH theo hình thức nộp bằng tiền, để đầu tư thi công những dự án NOXH sử dụng vốn ngân sách. Điều này nhằm bổ sung cho Quỹ phát triển nhà ở TP, để đầu tư phát triển NOXH trên địa bàn TP và giải quyết cho những hộ gia đình chính sách phân phối hàng vay mua NOXH.

Cũng theo UBND TP, cần sớm bố trí nguồn vốn từ ngân sách để Ngân hàng Nhà nước triển khai việc cấp bù lãi suất nhằm thực hiện chính sách phân phối hàng NOXH, triển khai thực hiện cho vay ưu đãi và chính sách phân phối hàng tiết kiệm NOXH, tạo thêm nguồn vốn thực hiện chương trình NOXH và chắc chắn công bằng cho những đối tượng thụ hưởng NOXH. Đồng thời, việc triển khai những cơ chế chính sách phân phối hàng về phát triển, quản lý NOXH của Trung ương cần có những chính sách phân phối hàng, quy định, phương pháp, kiểm soát nghiêm ngặt những ngân hàng thương mại, những tổ chức cá nhân không được sử dụng nguồn vốn này sai mục đích.

UBND TP cũng kiến nghị Trung ương đã đi vào hoạt động, bổ sung những cơ chế, chính sách phân phối hàng về tín dụng, thuế, thủ tục đầu tư… để khuyến khích công ty thi công NOXH cho thuê, nhà ở thương mại giá thấp thích hợp có đề nghị sinh sống của công nhân khu công nghiệp, người có lương thấp ở thành phố…

Canhoorchidpark.org – Theo Vietnamnet

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm