TP.HCM tăng hệ số đóng tiền sử dụng đất

Theo chọn lọc của UBND TP.HCM, kể từ ngày 25.3, quy định về hệ số đóng tiền sử dụng đất (hệ số K) năm 2018 trên địa bàn TP có hiệu lực thi hành.Quyết định của UBND TP.HCM về điều chỉnh giá đất 2018 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25.3.2018. ẢNH: ĐÌNH SƠN

So có giai đoạn này, hệ số K điều chỉnh cao hơn 0,1 lần đối có toàn bộ một số nhóm và khu vực đất.

Hệ số K mới điều chỉnh để xác định giá đất cụ thể ứng dụng đối có một số trường hợp: quy định ở một số điểm a, b, c và d, khoản 4 điều 114, khoản 2 điều 172 và khoản 3 điều 189 của luật Đất đai mà thửa đất hoặc khu đất của dự án có giá trị dưới 30 tỉ đồng; giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê mà thửa đất hoặc khu đất của dự án có giá trị dưới 30 tỉ đồng;

Đối có trường hợp thuê đất thu tiền hằng năm mà phải xác định lại đơn giá thuê đất để điều chỉnh cho chu kỳ thứ hai đối có thửa đất hoặc khu đất được nhà nước cho thuê sử dụng vào mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ, BĐS, khai thác khoáng sản có giá trị từ 30 tỉ đồng trở lên; giá thuê đất trả tiền thuê hằng năm (không bao gồm trường hợp thuê đất sử dụng vào mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ, BĐS); giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm.

Canhoorchidpark.org – Theo Thanh niên

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm