TP HCM: Tiếp tục tăng diện tích đất đô thị

Từ nay đến năm 2020, Chính phủ chấp nhận phương án điều chỉnh quy hoạch theo hướng tăng tổng diện tích đất thành thị và đất phi nông nghiệp ở TP HCM.

Đây là nội dung vượt trội ở Nghị quyết 80/NQ-CP về Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) của TP HCM vừa ban hành.

Theo đây, Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất ở TP có nhiều chỉ tiêu từ nay đến năm 2020.

Từ nay đến năm 2020, TP HCM tiếp tục tăng tổng diện tích đất thành thị

Cụ thể, tổng số tổng diện tích đất nông nghiệp sẽ giảm xuống còn 88.005 ha, chiếm 42,1% tổng tổng diện tích những loại đất. Như vậy, tổng diện tích đất nông nghiệp ở TP giảm 30.047 ha so có năm 2010.

Tương tự, tổng diện tích đất chưa sử dụng cũng giảm còn 309 ha; chiếm vỏn vẹn 0,1 % tổng tổng diện tích những loại đất (giảm 326 ha so có năm 2010).

Ngược lại, tổng diện tích đất phi nông nghiệp của TP sẽ tăng lên 118.890 ha; chiếm 56,9% tổng diện tích những loại đất (tăng 28.022 ha so có năm 2010).

Ngoài ra, Chính phủ phê duyệt phương án điều chỉnh tăng thêm 8.863 ha đất thành thị; đồng thời giữ nguyên tổng diện tích đất khu công nghệ cao.

Canhoorchidpark.org – Theo NLĐ

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm