TP Hồ Chí Minh sẽ dành 8.524 căn hộ, nền đất cho tái định cư

Trong số 13.930 căn hộ chung cư và nền đất tái an cư hiện chưa đưa vào sử dụng, TP Hồ Chí Minh sẽ dành 8.524 căn hộ chung cư và nền đất phục vụ tái an cư cho 460 dự án chỉnh trang đô thị; 5.406 căn hộ chung cư và nền đất còn lại sẽ bán đấu giá, thu hồi cho ngân sách nhà nước.TP Hồ Chí Minh sẽ đưa vào sử dụng hiệu quả số lượng căn hộ chung cư, nền đất tái an cư.

Đây là tài liệu được ông Trần Trọng Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh khẳng định ở phiên báo cáo kết quả giám sát về hiệu quả công tác quản lý và sử dụng nguồn tài nguyên đất trên địa bàn đô thị trong khuôn khổ kỳ họp thứ chín, HĐND đô thị Hồ Chí Minh khóa IX chiều 11-7.

Theo ông Trần Trọng Tuấn, nhằm phục vụ cho công tác chỉnh trang và phát triển đô thị, đô thị đã đầu tư thi công và mua lại 40.052 căn hộ chung cư và nền đất để phục vụ công tác tái an cư cho người dân có nhà, đất bị thu hồi.

Đến nay, đô thị đã bố trí được 26.122 căn hộ chung cư và nền đất, còn 13.930 căn hộ chung cư và nền đất chưa được đưa vào sử dụng. Để xử lý số căn hộ chung cư và nền đất chưa bố trí trên, đô thị sẽ dành 8.524 căn hộ chung cư và nền đất phục vụ tái an cư cho 460 dự án chỉnh trang đô thị; 5.406 căn hộ chung cư và nền đất còn lại sẽ bán đấu giá, thu hồi cho ngân sách nhà nước.

Theo UBND đô thị Hồ Chí Minh, hiện đô thị vẫn còn hơn 927ha đất chưa sử dụng, cần rà soát, xác định cụ thể địa điểm một vài khu đất, thửa đất chưa sử dụng để có kế hoạch đưa vào quy hoạch, sử dụng đất gắn có điều kiện, địa điểm từng khu đất cho thích hợp có nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của khu vực nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

Đối có nhà, đất thuộc có nhà nước, đến nay, đô thị còn 41 địa chỉ nhà, đất chưa thu hồi cần được quan tâm đẩy nhanh công đoạn, trong đây khối trung ương là 13 địa chỉ có tổng tổng diện tích là 158.974m2, khối đô thị còn 28 địa chỉ có tổng tổng diện tích 58.063m2.

Phát biểu ở phiên họp chiều 11-7, Chủ tịch UBND đô thị Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cho biết, thời gian tới, đô thị thực hiện quản lý nhà, đất công bằng 5 biện pháp lớn: Đẩy nhanh chuyển đổi 26.000ha đất nông nghiệp sang đất công nghiệp, dịch vụ, đô thị; quản lý nhà, đất theo qui định công khai, minh bạch, tiết kiệm, chống lãng phí, tuân theo cơ chế phân khúc, tổ chức bán đấu giá một vài khu đất công; cổ phần hóa công ty bảo đảm sử dụng nhà, đất đúng mục đích; áp dụng rà soát, tháo gỡ, đề xuất Trung ương cơ chế bồi thường, giải phóng mặt bằng theo hướng nhanh gọn, hài hòa lợi ích; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong quản lý sử dụng nhà, đất và xử lý nghiêm một vài sai phạm.


Canhoorchidpark.org – Theo Hà Nội mới

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm