TPHCM hủy quyết định đầu tư 577 dự án

Theo tin từ HĐND TPHCM, thực hiện Nghị quyết 16/2012/NQ-HĐND ngày 6-10-2012 của HĐND TP, tính đến tháng 11-2017, UBND TP đã chỉ đạo rà soát 1.269 dự án trên địa bàn (GĐ từ 2001-2011) có tổng tổng diện tích 18.930ha đất.

Trong đây, tiếp tục thực hiện 469 dự án có tổng diện tích 4.362,7ha; điều chỉnh cắt giảm diện tích, tổng diện tích 10 dự án có tổng tổng diện tích cắt giảm 33,84ha; đã hủy bỏ, chấm dứt văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư và thu hồi, hủy bỏ chọn lọc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất của 577/1.269 dự án (chiếm mật độ 45,5%), có tổng tổng diện tích 5.915,1/18.930ha đất.

Về công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê, chuyển mục đích sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất, GĐ 2011-2017, UBND TP đã ban hành 727 chọn lọc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất có tổng tổng diện tích 2.663,6ha. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều trường hợp chậm đưa đất vào sử dụng, ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng đất.

Từ năm 2012 đến ngày 31-12-2017, Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP đã thực hiện phân phối đấu giá 20 khu đất do Trung tâm quản lý có tổng tổng diện tích 13,97ha, có tổng mức giá khởi điểm gần 2.319 tỷ đồng và tổng giá trị đấu giá thành thu về cho ngân sách TP 3.915,15 tỷ đồng (tăng 68,83% so giá khởi điểm).

Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản trong GĐ 2014-2017 đã phân phối đấu giá thành công 150 địa chỉ nhà đất thuộc có nhà nước, thu được tổng số tiền 5.580 tỷ đồng so có giá khởi điểm tăng 1.890 tỷ đồng (mật độ tăng 51,25%).


Canhoorchidpark.org – Theo SGĐT

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm