TPHCM sẽ thí điểm giao, cho thuê đối với các phần đất nhỏ hẹp

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang chủ trì, phối hợp có bộ ngành, địa phương nghiên cứu kỹ, thi công và đã đi vào hoạt động dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ban hành cơ chế thí điểm giao đất, cho thuê đất đối có 1 vài phần đất nhỏ hẹp cho 1 vài chủ sử dụng đất liền kề trên địa bàn TPHCM.

(Ảnh minh hoạ)

Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng việc ban hành chọn lọc này sẽ góp phần giải quyết vướng mắc trong việc giao đất, cho thuê đất đối có 1 vài phần đất nhỏ hẹp cho 1 vài chủ sử dụng đất liền kề đối có địa bàn thí điểm TPHCM, từ đây có chính sách bán hàng đối có 1 vài tỉnh trên địa bàn cả nước.

Thống kê của Bộ này cho thấy, TPHCM giai đoạn này có nhiều trường hợp khu đất có qui mô và hình thể đất nhỏ hẹp, không đủ chuẩn quy hoạch thành thị thi công, có lý do do Nhà nước quản lý, thuộc lối đi chung hoặc dao động hở giữa 2 nhà,

Cống thoát nước khu vực mà chỉ có thể giao dịch quyền sử dụng đất cho chủ sử dụng đất liền kề có nhu cầu sử dụng để hợp khối, trên cơ sở thỏa thuận hoặc không có tranh chấp, khiếu nại của 1 vài hộ có ích lợi liên quan.

Trên thực ở, nhu cầu sử dụng đất đối có 1 vài khu đất này để hợp khối có nhà đã đi vào hoạt động của người dân tương đối nhiều ở TPHCM.

Theo quy định của pháp luật đất đai, việc giải quyết trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất đối có phần đất nhỏ hẹp cho chủ sử dụng đất liền kề có mục đích hợp thửa làm đất ở là thích hợp có quy định về việc giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân được quy định ở Luật Đất đai năm 2013.

Tuy nhiên, trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất đối có phần qui mô nhỏ hẹp cho chủ sử dụng đất liền kề có mục đích hợp thửa làm đất ở không thuộc trường hợp giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định ở Điều 118 Luật Đất đai; đồng thời thẩm quyền tham khảo, chọn lọc cho phép giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất trong “1 vài trường hợp khác” là của Thủ tướng Chính phủ.

“Vì vậy việc ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ban hành cơ chế thí điểm giao đất, cho thuê đất đối có 1 vài phần đất nhỏ hẹp cho 1 vài chủ sử dụng đất liền kề trên địa bàn đô thị Hồ Chí Minh là cần thiết”- Bộ Tài nguyên và Môi trường cho hay.

Theo dự thảo chọn lọc, 1 vài phần đất nhỏ hẹp chuẩn bị bao gồm thửa đất, khu đất do Nhà nước trực tiếp quản lý mà có qui mô nhỏ hơn qui mô tối thiểu tách thửa theo quy định của UBND TPHCM hoặc thửa đất, khu đất có qui mô lớn hơn qui mô tối thiểu tách thửa theo quy định nhưng hình thể của thửa đất, khu đất không thích hợp để thi công nhà ở, công trình độc lập.

Đối có 1 vài phần đất nhỏ hẹp có lý do do Nhà nước quản lý nhưng để bị lấn, bị chiếm thì giải quyết theo quy định ở Điều 22 của Nghị định số 43/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 1 số điều của Luật đất đai.

Ngoài ra, dự thảo đề xuất giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất cho chủ sử dụng liền kề đối có 2 trường hợp: Khu đất, thửa đất giáp giới có 1 người sử dụng đất; trường hợp khu đất, thửa đất giáp giới có từ 2 thửa đất và do từ hai người sử dụng khác nhau trở lên nhưng chỉ có 1 người sử dụng đất có nhu cầu hoặc trường hợp toàn bộ các người sử dụng đất liền kề đều có nhu cầu nhưng tự thỏa thuận được việc phân chia qui mô đất để yêu cầu Nhà nước giao, cho thuê.

Việc giao đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối có trường hợp 1 vài chủ sử dụng đất liền kề không tự thỏa thuận được về sự phân chia qui mô đất nhỏ hẹp đây để yêu cầu Nhà nước giao, cho thuê.

Giữ như thực trạng đối có trường hợp 1 vài chủ sử dụng đất liền kề có phần qui mô đất nhỏ hẹp không thống nhất được về sự phân chia qui mô đất để yêu cầu Nhà nước giao, cho thuê và đã tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhưng không thành.

Dự thảo cho biết, giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất là giá đất cụ thể do UBND TPHCM quy định.

Canhoorchidpark.org – Theo Dân trí

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm