TPHCM: Thu tiền sử dụng đất đạt trên 21.000 tỷ đồng

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Tài nguyên-Môi trường TPHCM, cho biết trong năm 2017 TP đã thu tiền sử dụng đất đạt trên 21.000 tỷ đồng.

Hàng năm TPHCM lôi kéo hàng trăm dự án đầu tư nên nhu cầu sử dụng quỹ đất rất lớn, vì vậy tạo quỹ đất sạch để lôi kéo đầu tư cũng như phục vụ phát triển hạ tầng là 1 trong các nhiệm vụ quan trọng của ngành Tài nguyên-Môi trường.

Trong năm 2018, TPHCM sẽ đưa ra đất giá nhiều khu đất để thu ngân sách nhà nước cũng như đưa quỹ đất vào phát triển kinh tế-xã hội 1 cách hiệu quả nhất. Năm 2017, TP đã ban hành 51 chọn lọc giao, cho thuê đất có tổng qui mô 270ha, công nhận quyền sử dụng đất cho 165 tổ chức có tổng qui mô gần 700ha.

Đối có dự án chậm triển khai, không khả thi UBND TP đã hủy bỏ, chấm dứt chủ trương đầu tư, thu hồi, hủy bỏ chọn lọc giao đất cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất gần 600 dự án có tổng qui mô gần 6.000ha, cắt giảm diện tích dự án có hơn 33ha.

Canhoorchidpark.org – Theo SGĐT

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm