“Trảm” quy hoạch treo, không chuyển nhượng dự án kiếm lời

Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong ở hội nghị ra mắt Nghị quyết 80/2018 của Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) diễn ra ngày 11/8.

Ông Nguyễn Thành Phong cho biết đất nông nghiệp ở TPHCM chiếm hơn 50% nhưng đóng góp chưa tới 1% tổng lương quốc dân (GDP) nên việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất là cần thiết, góp phần phát triển thương mại, dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật…Tuy nhiên, việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất phải thống nhất, nghiêm ngặt, chống lãng phí nhằm tăng nguồn thu cho ngân sách. Các dự án thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng phải công khai tài liệu cho người dân, giám sát, chắc chắn ích lợi cho người dân bị ảnh hưởng.

Theo ông Phong, việc công khai này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư thực hiện dự án, tạo điều kiện giám sát việc thực hiện dự án đầu tư, chắc chắn ích lợi của người có đất và giúp cơ quan quản lý theo dõi công đoạn thực hiện dự án, đồng thời phát hiện và ngăn chặn kịp thời một số sai phạm trong quản lý và sử dụng đất đai trái phép.

Người đứng đầu chính quyền TPHCM đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát toàn bộ một số dự án chậm triển khai để có phương án xử lý theo hướng dự án nào sau 3 năm không triển khai thì ra mắt hủy bỏ, thu hồi và giải quyết chắc chắn ích lợi cho người dân.

Khẳng định chính quyền sẵn sàng tạo điều kiện hỗ trợ cực kỳ cho công ty nhưng không đón nhận một số kiểu làm ăn không đúng quy định pháp luật.

Canhoorchidpark.org – Theo Tiền Phong

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm