Trình tự mua bán nhà riêng lẻ tại Việt Nam đối với người nước ngoài

Điều kiện về đối tượng được có nhà ở là phải được phép nhập cảnh vào Việt Nam và không thuộc diện được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao, lãnh sự theo quy định của pháp luật.

Theo quy định của Luật Nhà ở 2014 và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và giải đáp thi hành 1 số điều của Luật Nhà ở 2014 (“Nghị định 99/2015/NĐ-CP”) thì cá nhân nước ngoài được có nhà ở (thông qua một vài hình thức chuyển nhượng, thuê mua, tặng cho, để thừa kế nhà ở) cần cung cấp các điều kiện sau:

– Về khu vực được có nhà ở: cá nhân nước ngoài chỉ được có nhà ở (bao gồm căn hộ chung cư chung cư và nhà ở riêng lẻ) trong dự án đầu tư thi công nhà ở thương mại, trừ khu vực bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

– Điều kiện về đối tượng được có nhà ở: phải được phép nhập cảnh vào Việt Nam và không thuộc diện được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao, lãnh sự theo quy định của pháp luật. Cụ thể, cần phải có một vài pháp lý chứng minh đối tượng được có nhà ở ở Việt Nam gồm: hộ chiếu phải còn giá trị và có đâyng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam và không thuộc diện được quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao theo quy định của Pháp lệnh về quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan Đại diện ngoại giao, cơ quan Lãnh sự và cơ quan Đại diện của Tổ chức quốc tế ở Việt Nam.

* Về hình thức chuyển nhượng: chỉ được mua, thuê mua nhà ở của chủ đầu tư dự án thi công nhà ở, mua nhà ở của tổ chức, cá nhân nước ngoài phân phối lại do hết thời hạn được có nhà ở và chỉ được nhận thừa kế, nhận tặng cho nhà ở của hộ gia đình, cá nhân hoặc nhận tặng cho nhà ở của tổ chức trong số lượng nhà ở như dưới đây:

– Số lượng nhà ở riêng lẻ (bao gồm nhà villa, nhà ở liền kề) cá nhân nước ngoài được có trên 1 khu vực có số dân tương đương 1 đơn vị hành chính cấp phường: không quá 10% tổng số lượng nhà ở trong dự án đây (trường hợp chỉ có 1 dự án có số lượng nhà ở riêng lẻ dưới 2.500 căn); không quá 250 căn (trường hợp chỉ có 1 dự án có số lượng nhà ở riêng lẻ tương đương 2.500 căn); không quá 10% số lượng nhà ở của mỗi dự án (trường hợp có từ hai dự án trở lên mà tổng số nhà ở riêng lẻ trong một vài dự án này ít hơn hoặc bằng 2.500 căn).

Khi đã cung cấp điều kiện nêu trên, cá nhân nước ngoài giao kết hợp đồng chuyển nhượng nhà có công ty kinh doanh nhà đất thì không ép buộc công chứng, nếu mua nhà từ cá nhân nước ngoài khác hoặc nhận tặng cho từ một vài cá nhân khác thì hợp đồng phải công chứng.

Sau khi hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho nhà ở được giao kết, 1 bên nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền có nhà ở và tài sản khác gắn liền có đất ở Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh (ở địa phương chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai) để được cấp Giấy chứng nhận cho cá nhân nước ngoài.

Thời hạn cấp Giấy chứng nhận là không quá 30 ngày (đối có trường hợp mua nhà của tổ chức đầu tư dự án), không quá 10 ngày (đối có trường hợp đăng ký biến động do mua hoặc nhận tặng cho từ cá nhân) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


​Luật sư nguyễn thanh Hà, Chủ tịch Công ty luật SBlaw

Canhoorchidpark.org – Theo Đầu tư Bất động sản

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm