UBND TP.HCM xin lỗi người dân Thủ Thiêm vì làm sai quy hoạch

“UBND chân thành xin lỗi nhân dân thành thị, nhất là 1 số hộ dân bị ảnh hưởng ở khu vực 4,3ha ngoài ranh quy hoạch thuộc khu phố 1, phường Bình An, quận 2 chịu nhiều thiệt thòi, tổn thất, vất vả trong cuộc sống nhiều năm qua”, ông Võ Văn Hoan nói.

Chánh văn phòng UBND TP.HCM Võ Văn Hoan phát biểu ở cuộc họp báo.

Sáng nay 21/9, UBND TP.HCM đã tổ chức họp báo tài liệu kế hoạch thực hiện thông báo về kiểm tra 1 số nội dung khiếu nại của công dân về Khu thành thị mới (KĐTM) Thủ Thiêm của Thanh tra Chính phủ (TTCP).

Chủ trì cuộc họp này là ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM. Tham gia cuộc họp còn có lãnh đạo 1 số sở ban ngành như Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Thanh tra Thành phố, Ban quản lý đầu tư thi công KĐTM Thủ Thiêm, Sở Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch UBND quận 2.

Phát biểu ở buổi họp báo, ông Võ Văn Hoan – Chánh Văn phòng UBND TP.HCM cho biết, trong quá trình triển khai thi công KĐTM Thủ Thiêm, bên cạnh các kết quả tích cực đạt được, Thành phố đã có 1 số vi phạm, ảnh hưởng đến ích lợi của 1 số người dân sinh sống trên địa bàn, nhất là liên quan đến ranh quy hoạch 4,3ha ở khu phố 1, phường Bình An, quận 2. Những vi phạm này đã khiến phát sinh khiếu nại gay gắt, kéo dài.

Về ranh quy hoạch, UBND TP.HCM cho rằng, qua kiểm tra thực ở cho thấy, 1 số văn bản thẩm định của Thành phố, Bộ Xây dựng và Quyết định phê duyệt quy hoạch KĐTM Thủ Thiêm của Thủ tướng Chính phủ nêu không đầy đủ, cụ thể về ranh giới, địa điểm quy hoạch. Đồng thời ở thời điểm lập quy hoạch có nhiều bản đồ khác nhau.

Thành phố thống nhất nhận định của TTCP về việc UBND Thành phố phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/ 2.000 ở Quyết định số 13585/KTST-QH ngày 16/9/1998. Trong đây điều chỉnh qui mô và ranh giới không đúng thẩm quyền, tăng 4,3ha thuộc khu phố 1, phường Bình An, quận 2 không đúng quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Về thu hồi đất, từ việc xác định ranh giới không đúng, UBND TP.HCM đã ban hành chọn lọc thu hồi đất năm 2012 đối có phần qui mô 4,3ha nói trên để thực hiện 1 số dự án trong KĐTM Thủ Thiêm chưa đủ cơ sở pháp lý, không đúng có quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến chủ trì cuộc họp.

Đối có khu tái an cư 160ha, sau khi có Quyết định số 367/TTG ngày 4/6/1996 của Thủ tướng Chính phủ, UBND TP.HCM chưa chỉ đạo 1 số cơ quan liên quan lập, thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chung 1/5.000 có khu tái an cư.

Tổng qui mô đất được TP.HCM quy hoạch, bố trí tái an cư phục vụ cho KĐTM Thủ Thiêm đúng theo quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là 46,1ha, còn thiếu 113,9ha chưa được quy hoạch, bố trí tái an cư nhưng không báo cáo Thủ tướng…

Hệ quả là không đủ đất để bố trí tái an cư theo quy hoạch, dẫn đến phá vỡ quy hoạch được phê duyệt, việc đầu tư thi công KĐTM Thủ Thiêm bị đình trệ do người dân khiếu kiện kéo dài, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

“Với 1 số vi phạm nói trên, UBND TP.HCM xin nhận trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ vì thực hiện không đúng quy hoạch được duyệt. Chân thành xin lỗi nhân dân thành thị, nhất là 1 số hộ dân bị ảnh hưởng ở khu vực 4,3ha ngoài ranh quy hoạch thuộc khu phố 1, phường Bình An, quận 2 chịu nhiều thiệt thòi, tổn thất, vất vả trong cuộc sống nhiều năm qua”, ông Hoan nói.

Canhoorchidpark.org – Theo Infonet

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm