Vẫn còn 17% người dân phải hối lộ khi làm sổ đỏ

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT), giai đoạn này tỉ lệ người dân phải đưa hối lộ khi làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) giảm từ 23% năm 2016 xuống còn 17% năm 2017.

Theo Bộ TNMT có tới 17% người dân vẫn phải hối lộ khi làm sổ đỏ. Ảnh: PV

Thông tin này được Bộ TNMT đưa ra trong họp báo thường kỳ quý I.

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý I.2018 và nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II.2018, lãnh đạo Bộ TNMT cho biết, kết quả khảo sát chỉ số hiệu quả và quản trị hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam cho thấy, 1 số lĩnh vực quản lý của bộ đã có các cải thiện đáng kể, độc đáo trong lĩnh vực đất đai.

Cụ thể, tỉ lệ người dân phải đưa hối lộ khi làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) giảm từ 23% năm 2016 xuống còn 17% năm 2017. Ngoài ra, tỉ lệ người dân cho biết có điều kiện tiếp cận bộ phận 1 cửa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tăng từ 79% năm 2016 lên 86% năm 2017; tỉ lệ người dân phản ánh bị thu hồi đất trái pháp luật giảm từ 9% năm 2016 xuống 7% năm 2017.

Cũng theo bộ TNMT, cả nước đã cấp được 96,6% tổng diện tích cần cấp “sổ đỏ” có tổng tổng diện tích trên 23,37 triệu ha 1 số loại đất và trên 42,8 triệu thửa đất lâm nghiệp, nông nghiệp và đất ở.

Theo Bộ TNMT, có 3,4% tổng diện tích còn lại chưa cấp được “sổ đỏ”, chủ yếu là các trường hợp vướng mắc, gặp khó trong cấp sổ đỏ.

Nguyên nhân tồn đọng tổng diện tích chưa đã đi vào hoạt động cấp sổ đỏ đối có đất sản xuất nông nghiệp và đất lâm nghiệp là chưa thực hiện triệt để việc rà soát, sắp xếp, xác định ranh giới, mốc giới, giải quyết tranh chấp, vi phạm pháp luật đất đai và thi công phương án sử dụng đất có lý do nông, lâm trường.

Nhiều trường hợp cơ quan, đơn vị sử dụng tổng diện tích lớn như 1 số nông trường, lâm trường, trường bắn, trường học, sân bay đã cho thuê, cho vay đất trái phép hoặc để bị lấn, chiếm hoặc giao đất chồng lấn lên đất của tổ chức, cá nhân khác gây tranh chấp từ nhiều năm qua chậm được giải quyết.

Đối có đất sản xuất nông nghiệp, vi phạm chủ yếu là hiện trạng tự khai hoang, phá rừng để sản xuất nông nghiệp không thích hợp có quy hoạch sử dụng đất lâm nghiệp

Đối có đất ở chưa cấp được sổ đỏ, vướng mắc chủ yếu do lý do từ việc giao trái thẩm quyền nhưng chưa thực hiện việc bàn giao đất về địa phương để quản lý (cơ quan giao trái thẩm quyền còn tồn tại hoặc đã giải thể).

“Nhiều trường hợp sử dụng đất có lý do vi phạm pháp luật như chuyển mục đích sử dụng trái phép, thi công trái phép, lấn chiếm đất công, nhưng việc giải quyết phức tạp, chưa giải quyết xong, độc đáo là ở 1 số thành thị”, tài liệu từ Bộ TNMT cho hay.

Canhoorchidpark.org – Theo Lao động

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm