VCCI đề xuất tính phí BOT kiểu mới

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa có công văn gửi Vụ Tài chính – Bộ Giao thông Vận tải góp ý Dự thảo thông tư sửa đổi Thông tư 35 về giá tối đa dịch vụ sử dụng một số con phố bộ.


VCCI đề xuất tính phí BOT kiểu mới lợi cho dân và công ty.

Công văn nêu rõ, theo Thông tư 35 và Dự thảo, việc xác định giá tối đa được ứng dụng theo hai biện pháp toàn tuyến và theo chiều dài một số con phố. Tuy nhiên, biện pháp định giá tối đa này rất bất cập, không quan tâm đến chiều dài tuyến một số con phố, chất lượng một số con phố, tốc độ và thời gian di chuyển…

Hai biện pháp trên cũng không giải quyết được hiện trạng thu phí quá cao của 1 số dự án cải tạo, tăng cường mặt một số con phố. Trong trường hợp một số con phố cũ vẫn còn tốt đang được đi miễn phí, chủ đầu tư chỉ cần cải tạo, tăng cường mặt một số con phố vẫn được thu giá có mức tối đa là bất hợp lý. Thực tế này gây ra phản ứng tiêu cực từ chủ phương tiện, không khuyến khích chủ đầu tư bỏ vốn vào một số dự án giao thông quan trọng.

Do đây, VCCI đề xuất cơ quan soạn thảo ứng dụng biện pháp tính giá sử dụng một số con phố bộ cho mỗi phương tiện giao thông dựa trên giá thành vận tải tiết kiệm được của phương tiện đây.

Cụ thể, giả dụ chúng ta cần thi công 1 dự án giao thông đi từ A đến B và áp dụng thu phí. Đầu tiên, một số bên liên quan sẽ phải tính toán giá thành vận tải trung bình của 1 phương tiện khi đi từ A đến B trên một số con phố cũ, bao gồm giá thành khấu hao xe, giá thành nhiên liệu, giá thành thời gian di chuyển… Sau khi dự án giao thông được thực hiện, giá thành trung bình để phương tiện đây đi từ A đến B sẽ giảm xuống. Như vậy, nhờ dự án một số con phố bộ đây, chủ phương tiện được lợi 1 khoản “giá thành vận tải tiết kiệm được”.

Chủ đầu tư dự án được phép thu giá dịch vụ bằng 1 mật độ nhất định trên khoản giá thành tiết kiệm được này, nhưng giá thu không bao giờ được phép vượt quá giá thành tiết kiệm được. Nhà nước đặt ra quy định mức giá thu tối đa không được vượt quá 50% giá thành tiết kiệm được.

VCCI cho rằng, mức giá này luôn ở mức nhận lời được có chủ phương tiện, do chủ đầu tư chỉ được phép thu giá bằng 50% các gì chủ phương tiện được hưởng lợi, nên chủ phương tiện luôn được hưởng lợi 50% giá trị còn lại.

Đối có chủ đầu tư thì luôn được hưởng 50% giá trị có lại cho cho bạn. Do đây, sẽ tạo động lực để một số chủ đầu tư chọn lọc bỏ tiền vào các dự án có lại lợi ích nhiều nhất cho xã hội, như một số cung một số con phố có lưu lượng xe lớn, hiện đang di chuyển gặp khó.

Theo ý kiến của nhiều chuyên gia, việc tính toán giá thành tiết kiệm được cho từng phương tiện giao thông đã được thực hiện tương đối đầy đủ khi thuyết minh hiệu quả kinh tế xã hội của dự án trong quá trình lập báo cáo khả thi và kiến trúc dự án.

Các chuyên gia cũng khẳng định, đã có nhiều nghiên cứu kỹ về biện pháp tính toán giá thành vận tải trung bình của mỗi phương tiện. Nhiều cơ quan quản lý giao thông, viện nghiên cứu kỹ về chính sách bán hàng giao thông ở một số nước trên địa cầu cũng đã phát triển nhiều biện pháp để tính toán chính xác giá thành này. “Như vậy, việc một sốh tân sang biện pháp mới là khả thi và có cơ sở khoa học”, VCCI khẳng định.

Tuy nhiên, VCCI cũng lưu ý, nếu ứng dụng biện pháp giá thành tiết kiệm được thì một số số liệu đầu vào phải được thu thập 1 một sốh chính xác và khách quan. Quá trình này cần phải được công khai và có sự tham dự của nhiều bên, bao gồm chủ đầu tư, Bộ Giao thông vận tải, UBND một số cấp ở địa phương, Hiệp hội công ty vận tải ở một số địa phương có liên quan…


Canhoorchidpark.org – Theo Bizlive

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm