Vũng Tàu: Nhiều “ông lớn” có nguy cơ bị thu hồi đất vàng

Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Nguyễn Văn Trình vừa chỉ đạo 1 vài Sở, ngành liên quan và UBND đô thị Vũng Tàu tham khảo, phân tích lại việc sử dụng đất ở bãi tắm Thùy Vân. Trong đây, không loại trừ khả năng thu hồi các khu đất khai thác không hiệu quả.

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu 1 vài Sở, ngành liên quan và UBND đô thị Vũng Tàu phân tích hiệu quả, tham khảo 1 vài đề xuất, kiến nghị của 1 vài đơn vị về giá thuê đất ở bãi tắm Thùy Vân 1 1 vàih thích hợp. Trên cơ sở khảo sát, phân tích để xác lập chủ quyền nhà đất cho các doanh nghiệp chắc chắn đủ điều kiện và đủ năng lực. Đồng thời thu hồi các khu đất mà chủ đầu tư không cung cấp tiêu chí trong phát triển du lịch của tỉnh.

Chỉ đạo trên của ông Nguyễn Văn Trình được đưa ra trong cuộc họp Thường trực UBND tỉnh làm việc có 1 vài đơn vị nợ tiền thuê đất ở Bãi Sau – Thùy Vân, đô thị Vũng Tàu.

Theo báo cáo của Thanh tra tỉnh, ngày 9/4/1996, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 742/QĐ-UBND giao cho Công ty xây lắp Bà Rịa – Vũng Tàu làm chủ đầu tư thi công dự án Bãi tắm Thùy Vân, đô thị Vũng Tàu, có qui mô 30 ha, trong đây phần bãi tắm 6,7ha.

Thời hạn thuê đất là 50 năm, tổng số tiền thuê trong 35 năm đầu được Nhà nước ghi thu, ghi chi giao lại cho Công ty số tiền đây dưới hình thức Nhà nước giao vốn cho Công ty, bắt đầu từ năm thứ 36 Công ty phải nộp tiền thuê đất cho Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Như vậy, chủ trương của UBND tỉnh ban đầu là cho Công ty Xây lắp Bà Rịa – Vũng Tàu thuê đất ở khu vực bãi tắm Thùy vân. Công ty sẽ nộp tiền cho Nhà nước và Nhà nước chủ có tiền thuê đất sẽ ghi thu, ghi chi giao lại cho Công ty số tiền đây, dưới hình thức Nhà nước giao vốn cho doanh nghiệp nhà nước, để kết hợp có số vốn do Công ty huy động thêm, thi công cơ sở hạ tầng của bãi tắm Thùy Vân.

Tuy nhiên, trên thực ở Công ty Xây lắp Bà Rịa – Vũng Tàu và 1 vài đơn vị thứ phát không nộp tiền thuê đất. Sau đây UBND tỉnh đã đầu tư hạ tầng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh, cho phép 1 vài đơn vị thứ phát thuê hạ tầng, mặt bằng, thông qua Công ty Xây lắp Bà Rịa – Vũng Tàu là đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện việc cho thuê. Mặc dù vậy, nội dung này 1 vài đơn vị sử dụng đất vẫn không thực hiện đúng quy định. Cho đến nay, 1 vài đơn vị vẫn chưa ký hợp đồng thuê đất, thuê hạ tầng theo quy định.

Tại buổi làm việc, Thanh tra tỉnh và 1 vài đơn vị liên quan cũng đã làm rõ về trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ nộp tiền thuê đất GĐ 1996 – 2005, GĐ 2006 đến 2017 của 1 vài đơn vị liên quan; tình hình đầu tư thi công, quản lý, sử dụng đất và hạ tầng đã đầu tư ở dự án bãi tắm Thùy Vân; việc xác định giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa; việc mua bán tài sản, 1 vài công trình hạ tầng giữa Công ty Cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu (Công ty Xây lắp Bà Rịa – Vũng Tàu đổi tên sau cổ phần hóa), doanh nghiệp du lịch tỉnh và doanh nghiệp Cổ phần Du lịch Nghinh Phong…

Canhoorchidpark.org – theo VietNamNet

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm