Xác định giá đất mỗi nơi mỗi cách

Như ĐTTC đã đưa tin phản ánh trên số báo ra ngày 26-2 “Thất thoát hàng ngàn tỷ đồng do xác định giá đất ở 7 địa phương”, theo Kiểm toán Nhà nước (KTNN) việc xác định giá đất của nhiều dự án ở 7 tỉnh, thành còn kéo dài, chưa bảo đảm thời gian, dẫn đến chậm thu nộp ngân sách.

Số tiền phạt chậm nộp do chậm xác định giá đất, chậm phát hành thông báo thu tiền sử dụng đất lên tới 1.074 tỷ đồng, tập trung ở nhiều dự án ở Hà Nội và Bình Dương.

Bên cạnh đây, có 36/63 dự án được kiểm toán có hiện trạng phê duyệt giá đất chậm, kéo dài 12 – 87 tháng kể từ thời điểm có chọn lọc giao đất nhưng không có đủ tài liệu để xác định tiền chậm nộp, do địa phương chưa ban hành quy định cụ thể về thời gian để thực hiện xác định giá đất. Hơn nữa, nhiều địa phương chưa quy định chế tài xử phạt trong trường hợp chậm đã đi vào hoạt động thủ tục xác định giá trị quyền sử dụng đất.

Nhiều địa phương xác định tiền sử dụng đất theo biện pháp so sánh, hoặc biện pháp thặng dư kết hợp so sánh chưa thích hợp có quy định và thực ở. Tại Hà Nội, việc xác định giá đất theo biện pháp so sánh tồn ở nhiều bất cập, do có nhiều khác biệt giữa thửa đất so sánh có thửa đất cần định giá, việc so sánh có tính chủ quan của cá nhân và tổ chức thẩm định giá đất, ảnh hưởng lớn đến số tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách.

Kiểm tra 6 trường hợp được tỉnh Bình Dương xác định giá thu tiền sử dụng đất cho từng dự án theo biện pháp so sánh cũng chỉ ra rằng, giá đất được hội đồng thẩm định giá đất của tỉnh sử dụng để xem xét chưa thích hợp có TT 36 như: tài sản dùng để so sánh không có tính tương đương, tài sản dùng so sánh chưa phát sinh mua bán, không có tài liệu phân khúc, không thích hợp quy định.

Thực trạng này dẫn đến việc tính tiền sử dụng đất phải nộp khi ứng dụng giá đất phân khúc do tỉnh Bình Dương phê duyệt của loại đất trước và sau khi mua bán mục đích thấp hơn 867%, so có khi xác định giá đất theo biện pháp hệ số điều chỉnh giá đất. KTNN đã xác định lại giá đất theo biện pháp hệ số điều chỉnh giá đất, tiền sử dụng đất của 4 dự án ở Bình Dương tăng thêm 79,1 tỷ đồng.

Việc xác định giá thành phát triển dự án theo suất đầu tư ở nhiều dự án khu thành thị ở Hà Nội cũng tồn ở bất cập, dẫn đến nguy cơ thất thu ngân sách nhà nước. Thực tế, Bộ Xây dựng khi ban hành suất đầu tư 1 số tòa nhà cao tầng trong khu thành thị đã không ban hành riêng suất đầu tư 1 số tầng hầm tòa nhà, mà giải đáp phân bổ giá thành vào 1 số tầng nổi.

Tuy nhiên, TP Hà Nội lại ban hành riêng 1 hệ số thi công tầng hầm trên địa bàn. Bảng hệ số thi công tầng hầm này không thích hợp, dẫn đến giá thành thi công tầng hầm ở 1 số thành thị chưa thích hợp, tiềm ẩn nguy cơ thất thu ngân sách nhà nước.

Tại 3 tỉnh Nghệ An, Thừa Thiên – Huế, Khánh Hòa khi xác định tiền sử dụng đất của 1 số khu thành thị theo biện pháp thặng dư, 1 số địa phương đã lấy đơn vị đất nhân có quy mô đất được giao có thu tiền sử dụng đất, điều này làm giảm nghĩa vụ tài chính của dự án, gây thất thu ngân sách.

Riêng ở Khánh Hòa, khi thực hiện giao đất, UBND tỉnh đã chấp thuận cho phép chuyển từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất, và chuyển mục đích sử dụng đất từ thương mại dịch vụ sang đất ở. Qua kiểm tra ở 12 dự án trên địa bàn, cơ quan kiểm toán phát hiện có 5 dự án được giao đất ở không hình thành đơn vị ở, có quy mô dao động 20,2ha. Qua đây, tỉnh Khánh Hòa đã giảm 27% giá trị đất đai giao cho nhà đầu tư, tương ứng giảm thu ngân sách dao động 42,4 tỷ đồng.

Để khắc phục các bất cập trong việc quản lý, sử dụng đất dự án khu thành thị ở 1 số địa phương, tránh thất thu tiền sử dụng đất thời gian tới, KTNN đã kiến nghị Chính phủ tìm hiểu sửa đổi, bổ sung, hoặc thay thế Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất. Đề nghị Bộ Tài nguyên-Môi trường giải đáp ứng dụng 1 biện pháp xác định giá đất tối ưu, tránh hiện trạng 1 số địa phương ứng dụng tùy tiện, dẫn tới thất thu ngân sách, đồng thời sửa đổi TT 36 về xác định giá đất.

Canhoorchidpark.org – Theo SGĐT

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm