Xây dựng cơ chế đặc thù về bồi thường, tái định cư

Đó là 1 trong những nội dung quan trọng của kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 17-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về tăng cường lãnh đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bồi thường, hỗ trợ, tái an cư những dự án có thu hồi đất, vừa được UBND TPHCM ban hành.

Kế hoạch nhấn mạnh đến đề nghị gắn việc tổ chức thực hiện nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ, tái an cư có tổ chức thực hiện Nghị quyết 25 của HĐND TP về triển khai thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách bán hàng đặc biệt phát triển TPHCM.

Cụ thể, những quận – huyện chủ trì rà soát, phân loại và có kế hoạch, biện pháp cụ thể để đã đi vào hoạt động bàn giao mặt bằng đúng công đoạn đối có những dự án có phương án bồi thường, hỗ trợ, tái an cư phê duyệt theo Luật Đất đai 2013 đã, đang và sẽ triển khai trên địa bàn TP.

Đặc biệt chú trọng những dự án, công trình trọng tâm, cấp bách thuộc 7 chương trình đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X.

Các hộ dân di dời khỏi chung cư Thanh Đa, quận Bình Thạnh, TPHCM. Ảnh: HUY ANH

Ngoài ra, UBND TP giao Sở TN-MT, Hội đồng Thẩm định bồi thường TP, Sở Xây dựng, Sở GTVT, Sở NN-PTNN cộng phối có những sở – ngành liên quan, quận – huyện tham mưu UBND TP những cơ chế, chính sách bán hàng đặc biệt về bồi thường, hỗ trợ, tái an cư đối có những dự án, công trình trọng tâm, cấp bách thuộc 7 chương trình đột phá.

Trọng tâm là chương trình di dời nhà trên và ven kênh, sông, rạch; chương trình chỉnh trang và phát triển thành phố, chương trình cải tạo và thi công mới chung cư cũ; chương trình giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông.

UBND TP cũng giao Sở Tài chính đề xuất cơ chế ứng vốn để bồi thường, hỗ trợ, tái an cư nhằm tạo quỹ đất sạch, dự trù mặt bằng để thực hiện dự án hoặc đấu thầu, chọn lọc nhà đầu tư hoặc đấu giá quyền sử dụng đất tạo nguồn vốn thực hiện 7 chương trình đột phá.

Canhoorchidpark.org – Theo SGĐT

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm