Xây dựng, kinh doanh trái phép trên đất rừng nhận khoán

(TN&MT) – Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Đà (BQLRPH SĐ) là đơn vị có tính năng, nhiệm vụ chính là quản lý, bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ, rừng sản xuất, tổ chức thực thi một số dự án, tổ chức lâm nghiệp xã hội trong vùng phòng hộ lưu vực sông Đà, hồ thủy điện Hòa Bình. Đáng nói là, BQLRPH SĐ đã để tồn ở nhiều thiếu sót đã được Thanh tra tỉnh Hòa Bình chỉ rõ ở Kết luận Thanh tra số 484/KL-TTr (KL 484).

Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Đà còn tồn ở nhiều thiếu sót trong quản lý đất đai (Ảnh M.H)

KL 484 đã nêu, đối có một số hồ sơ liên quan đến quản lý, sử dụng đất, BQLRPH SĐ không có pháp lý về đất của Lâm trường Sông Đà và Lâm trường Mai Châu trước đây.

Về việc quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, công tác quản lý đất đai của BQLRPH SĐ chưa nghiêm ngặt, để lấn chiếm, sử dụng đất không đúng mục đích. Cụ thể, ở lô số 591, tờ bản đồ số 2 trên địa bàn xã Phúc Sạn, huyện Mai Châu 01 hộ lấn chiếm dao động 2.000m2 để làm nhà sàn, trồng cây ăn quả, cây lấy gỗ (xoan).

Bên cạnh đây, trên cơ sở tài liệu do chính BQL này cung cấp và kiểm tra thực địa cho thấy có 03 trường hợp thi công nhà trái phép trên đất rừng sản xuất nhận khoán ở địa bàn xã Thung Nai, gồm: Ông Trần Đức Duy, ông Nguyễn Đức Sỹ và ông Lê Như Quỳnh. Hộ ông Trần Đức Huy đã thi công 05 nhà sàn gỗ, nhà xây có tổng tổng diện tích dao động 400 m2 phục vụ kinh doanh du lịch. Năm 2005, ông Duy làm thủ tục và được UBND huyện Cao Phong cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể. Ngành nghề kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhà nghỉ, tham quan hồ Hòa Bình. Trong quá trình sử dụng đất, ông Duy lập dự án đầu đư đảo du lịch Bạn Bè được UBND tỉnh cho phép từ năm 2006 và phải làm một số thủ tục triển khai dự án trình cơ quan có thẩm quyền. Ngày 21/07/2010, UBND tỉnh có Công văn số 1056/UBND-ĐĐ trong đây chấp nhận chủ trương thu hồi dao động 2,2 ha đất rừng sản xuất ở xã Thung Nai để UBND huyện Cao Phong thực hiện một số thủ tục cho hộ gia đình, cá nhân thuê đất. Ngày 15/8/2012, UBND huyện Cao Phong có Công văn số 410/UBND-TN&MT trong đây đề nghị Sở TN&MT tỉnh UBND tỉnh ra chọn lọc thu hồi 2,2 ha đất do BQLRPH SĐ sử dụng, cho phép chuyển mục đích sử dụng và giao lại cho UBND huyện Cao Phong để UBND huyện thực hiện cho thuê đất đối có hộ ông Duy chủ cơ sở Khu du lịch sinh thái Bạn Bè. Tại KL 484, Thanh tra tỉnh Hòa Bình nhấn mạnh: “Đến nay ông Duy chưa được cho thuê đất thực hiện dự án, chưa làm đầy đủ một số thủ tục theo quy định của pháp luật đã thi công công trình là vi phạm pháp luật về đất đai, thi công.”

Còn hộ ông Nguyễn Đức Sỹ đã thi công 09 nhà sàn, nhà xây tổng tổng diện tích dao động 320m2 về một số hạng mục phụ trợ phục vụ kinh doanh du lịch. Năm 2015, ông Sỹ làm thủ tục và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã có tên gọi Hợp tác xã Nông nghiệp, thương mại và dịch vụ Thung Nai (HTX Du lịch Thung Nai) do ông Sỹ làm Giám đốc. Ngành nghề kinh doanh về lâm nghiệp, dịch vụ ăn uống, dịch vụ du lịch… Theo Điểm b, khoản 4, Điều 19 Quy chế quản lý rừng sản xuất ban hành kèm theo Quyết định 49/2016/QSS-TTg ngày 01/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ, hộ ông Sỹ thi công công trình trên đất rừng sản xuất phục vụ kinh doanh du lịch nhưng chưa thực hiện quy định của pháp luật về đất đai và về thi công.

Cuối cộng, hộ ông Lê Như Quỳnh thi công nhà cột bê tông cốt thép kiểu nhà sàn 02 tầng 104m2 , 02 nhà tôn lắp ghép tổng tổng diện tích 50m2 . Trạm Quản lý bảo vệ rừng Bình Thanh đã lập biên bản vi phạm ngày 25/09/2015. Hộ ông Quỳnh đã liên kết có Công ty TNHH Macca Gardern lập dự án trồng cây Mắc-ca và được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư ngày 16/4/2015. Trong đây, về diện tích đất tư trồng dao động 6.500 cây Mắc-ca trên tổng diện tích dao động 26 ha, thi công một số công trình phụ trợ, bao gồm nhà điều hành 60m2 , nhà ở cho CBCNV 90m2 , nhà bếp nhà ăn 50m2 , nhà kho 120m2 , sân phơi 150m2 hệ thống cấp điện nước, các con phố giao thông, hàng rào bảo vệ,… trên tổng diện tích dao động 03 ha; tổng tổng diện tích dự án sử dụng dao động 29 ha. Dự án đã được HĐND tỉnh thông qua danh mục một số dự án cần thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2016 ở Nghị quyết số 127/NQ-HĐND ngày 03/12/2015. Sở TN&MT đã thẩm định nhu cầu sử dụng đất, thẩm định điều kiện thuê đất ở Văn bản số 883/STNMT-QLĐĐ ngày 29/7/2015. Ban Chỉ đạo công tác bồi thường GPMB và hỗ trợ tái an cư tỉnh đã giải đáp công tác bồi thường GPMB của dự án trồng cây Mắc-ca ở Văn bản số 23/BCĐ-GPMB ngày 06/5/2016. Trong quá trình UBND huyện Cao Phong triển khai thủ tục thu hồi đất, BQLRPH SĐ có văn bản kiến nghị UBND huyện Cao Phong, Sở TN&MT, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn không thu hồi đất của BQLRPH SĐ để thực hiện dự án trồng cây Mắc- ca. Thanh tra tỉnh khẳng định, hộ ông Quỳnh liên kết có Công ty TNHH Macca Gardern triển khai dự án trồng cây Mắc-ca theo theo Giấy chứng nhận đầu tư đã được UBND tỉnh cấp, tuy nhiên doanh nghiệp chưa làm đầy đủ một số thủ tục về dự án đầu tư theo quy định của pháp luật đã thi công công trình.

Thanh tra tỉnh đã đưa ra kết luận đối có BQLRPH SĐ: việc quản lý đất đai chưa nghiêm ngặt còn để 01 trường hợp lấn chiếm chưa được xử lý, giải quyết dứt điểm, trách nhiệm thuộc về Trạm trưởng Trạm quản lý bảo vệ rừng Mai Châu và viên chức được giao nhiệm vụ. Việc tổ chức thực hiện hợp đồng giao khoán rừng và đất lâm nghiệp, BQLRPH SĐ chưa kịp thời rà soát để ký lại hợp đồng giao khoán sử dụng đất theo Nghị định số 135/2005/NĐ-CP ngày 08/11/2005 của Chính phủ, trách nhiệm thuộc về Trưởng Phòng Kế hoặc – Kỹ thuật và viên chức được giao nhiệm vụ; chưa có phương pháp xử lý 03 Trường hợp vi phạm giao kết hợp đồng khoán, sử dụng đất không đúng mục đích. Trách nhiện thuộc về trảm trưởng trạm quản lý bảo vệ rừng Bình Thanh và viên chức được giao nhiệm vụ.

Thanh tra tỉnh chỉ rõ, một số tồn ở, mặt khuyết nêu trên có trách nhiệm của trưởng BQLRPH SĐ trong việc quản lý, sử dụng đất được giao, của phó trưởng ban quản lý về việc thực hiện nhiệm vụ được phân công ở thời điểm xẩy ra vi phạm.

Thanh tra tỉnh đề nghị BQLRPH SĐ có phương pháp chấn chỉnh, khắc phục ngay các hạn chế, mặt khuyết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, về bảo vệ và phát triển rừng; xử lý dứt điểm trường hợp lấn chiếm đất rừng ở địa bàn xã Phúc Sạn, huyện Mai Chau; tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối có tập thể, cá nhân có mặt khuyết trong quá trình thực thi chức trách, nhiệm vụ.

Bên cạnh đây, BQLRPH SĐ cần thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm của bên giao khoán, xử lý kịp thời một số trường hợp vi phạm hợp đồng; chỉ đaqọ Trạm Quản lý bảo vệ rừng Bình Thanh kiểm t4ra nghiêm ngặt việc thực hiện giao kết trong hợp đồng khoán rừng và đất rừng.

Đối có 03 trường hợp thi công công trình, kinh doanh dịch vụ du lịch, dự án trên đất rừng nhận khoán, cần đôn đốc làm việc có một số cơ quan tính năng để đã đi vào hoạt động một số thủ tục về dự án đầu tư theo đúng một số quy định của pháp luật về đất đai, thi công, bảo vệ và phát triển rừng.

Canhoorchidpark.org – TheoTN&MT

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm