Xây nhà không có giấy phép bị phạt ít nhất 10 triệu đồng

Nghị định 139/2017/NĐ-CP quy định phạt tiền 10-50 triệu đồng có hành vi tổ chức thi công không có giấy phép thi công.

Bộ Xây dựng vừa ban hành thông tư 03/2018/TT-BXD có hiệu lực thi hành từ 12/6, giải đáp Nghị định 139/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong làm việc đầu tư thi công. Ngoài phạt tiền, những trường hợp vi phạm sẽ bị tước quyền sử dụng Giấy phép thi công có thời gian như sau:

– Từ 3 đến 6 tháng khi thi công nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa hoặc công trình khác.

– Từ 6 đến 9 tháng đối có thi công nhà ở riêng lẻ ở thành thị.

– Từ 9 đến 12 tháng đối có vi phạm khi thi công công trình phải lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư thi công, lập dự án đầu tư thi công.

Trong thời hạn bị tước quyền sử dụng giấy phép thi công cá nhân, tổ chức vi phạm không được tổ chức thi công thi công.

Chủ đầu tư vi phạm trật tự thi công phải bồi thường thiệt hại như nào?

Việc bồi thường thiệt hại do chủ đầu tư và bên bị thiệt hại tự thỏa thuận. Trường hợp những bên không thỏa thuận được thì việc bồi thường thiệt hại được giải quyết theo quy định của pháp luật dân sự.

Trường hợp gây sụp đổ hoặc có nguy cơ gây sụp đổ công trình kế bên thì chủ đầu tư phải dừng thi công và có giải pháp di dời ngay người và tài sản của công trình kế bên. Chủ đầu tư có trách nhiệm thuê và trả kinh phí thuê nhà ở cho bên bị thiệt hại. Nhà được thuê phải chắc chắn những nhân tố về khoảng nhữngh di chuyển, quy mô, hạ tầng xã hội để bên bị thiệt hại ổn định cuộc sống.

Trường hợp 1 bên không thống nhất có mức bồi thường thiệt hại thì có quyền khởi kiện ở tòa án.

Bên vi phạm chỉ được tiếp tục thi công thi công khi những bên đạt được thỏa thuận và đã hoàn thành việc bồi thường thiệt hại hoặc đã tuân thủ trình tự giải quyết quy định.

Phạt tiền đến 50 triệu đồng khi thi công không có giấy phép thi công

Điều 15 Nghị định 139/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ 15/1 quy định:

– Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đến 10 triệu đồng có hành vi tổ chức thi công thi công công trình không che chắn hoặc có che chắn nhưng để rơi vãi chất liệu thi công xuống những khu vực xung quanh hoặc để chất liệu thi công không đúng nơi quy định.

– Phạt tiền 3-30 triệu đồng có hành vi tổ chức thi công thi công công trình sai nội dung giấy phép thi công được cấp đối có trường hợp cấp phép sửa chữa, cải tạo.

– Phạt tiền 10-50 triệu đồng có hành vi tổ chức thi công thi công công trình sai nội dung giấy phép thi công được cấp đối có trường hợp cấp phép thi công mới; hành vi tổ chức thi công thi công công trình không có giấy phép thi công mà theo quy định phải có giấy phép thi công.

– Phạt tiền 40-50 triệu đồng có hành vi thi công công trình không đúng kiến trúc thi công được thẩm định, phê duyệt trong trường hợp được miễn giấy phép thi công.

– Phạt tiền 50-60 triệu đồng đối có những hành vi thi công công trình không thích hợp có quy hoạch thi công được duyệt, vi phạm chỉ giới thi công hoặc sai cốt thi công.


Canhoorchidpark.org – Theo VnExpress

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm