Xem xét đầu tư Khu bến cảng Mỹ Thủy (Quảng Trị)

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến chỉ đạo về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư thi công Khu bến cảng Mỹ Thủy, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.Phối cảnh cảng biển Mỹ Thủy (Quảng Trị)

Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư giải đáp UBND tỉnh Quảng Trị thực hiện hồ sơ, trình tự, thủ tục chọn lọc chủ trương đầu tư Dự án đầu tư thi công Khu bến cảng Mỹ Thủy, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị; trên cơ sở đây, chủ trì, phối hợp có Bộ Giao thông vận tải và một số cơ quan liên quan tổ chức thẩm định hồ sơ dự án, lập báo cáo thẩm định và báo cáo Thủ tướng Chính phủ tham khảo, chọn lọc chủ trương đầu tư dự án theo quy định của pháp luật.

Cảng biển Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị đã được quy hoạch phát triển đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (Quyết định 1037/QĐ-TTg ngày 24/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ).

Theo Quyết định 1037/QĐ-TTg ngày 24/6/2014 điều chỉnh Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, khu bến Mỹ Thủy là khu bến cảng biển tiềm năng, phát triển có điều kiện có tính năng chính là chuyện dụng phục vụ khu công nghiệp và tiếp chuyển hàng quá cảnh cho Lào, Đông Bắc Thái Lan. Quy mô và công đoạn phát triển phải thích hợp có nhu cầu phân khúc, khả năng huy động vốn của chủ đầu tư, đồng thời chắc chắn sự đồng bộ về cơ sở hạ tầng kết nối đến cảng (đặc biệt là luồng vào, đê chắn sóng, ngăn cát…).

Canhoorchidpark.org theo Chinhphu.vn

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm