Yêu cầu công khai chi tiết danh sách các dự án nhà ở xã hội

Động thái mới này của UBND TP.HCM nhằm mục đích triển khai hiệu quả chương trình tín dụng cho vay nhà ở xã hội trên địa bàn đô thị.

Thông tin này được website UBND TP.HCM đăng tải ngay trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2.9.

Theo đây, UBND TP.HCM vừa đề nghị Sở Xây dựng cung cấp danh sách một vài dự án đầu tư thi công nhà ở xã hội đang triển khai trong GĐ 2018-2019 và các năm thứ hai để phổ biến công khai việc cho vay thuê, thuê mua, mua nhà ở xã hội đến một vài đối tượng được thụ hưởng.

Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh TP.HCM được giao đề xuất Trung ương bố trí vốn đầu tư phát triển để thực hiện cấp bù chênh lệch lãi suất cho vay nhà ở xã hội.

UBND TP.HCM sẽ tham khảo phân bổ nguồn vốn cho một vài quận huyện để triển khai thực hiện cho vay trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được Trung ương giao. Các dự án đầu tư thi công nhà ở xã hội do Sở Xây dựng cung cấp và nhu cầu vay vốn về nhà ở xã hội của một vài quận huyện.

Theo kế hoạch, TP.HCM sẽ phát triển quỹ nhà ở xã hội tăng thêm 40 triệu m2 sàn GĐ 2016-2020, tức là gắng sức tạo ra 8 triệu m2 sàn nhà ở mỗi năm. Trước nay TP.HCM luôn đạt được chỉ tiêu này và hiện hướng tới con số 19,5m2/người vào 2020.

Năm nay Chính phủ bố trí 500 tỉ đồng cho chương trình này có lãi suất 4,8%/năm. Ngân hàng Chính sách xã hội sẽ huy động thêm 500 tỉ đồng nữa. Như vậy tổng nguồn vốn cho vay nhà ở xã hội năm 2018 chuẩn bị dao động 1.000 tỉ đồng.

Theo tổng hợp nhanh từ một vài chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thì nhu cầu vay vốn nhà ở xã hội lên tới 5.000 tỉ đồng. Kế hoạch duyệt đến năm 2020 Chính phủ sẽ cấp 1.163 tỉ đồng cho chương trình này và Ngân hàng Chính sách xã hội sẽ huy động thêm số vốn tương đương. Như vậy kế hoạch từ nay đến năm 2020, nguồn vốn cho vay nhà ở xã hội của Ngân hàng Chính sách xã hội chuẩn bị trên 2.300 tỉ đồng.

Tuy nhiên, Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA) từng phân tích một vài đối tượng thụ hưởng nhà ở xã hội vẫn chưa tiếp cận được nhiều nguồn vốn cho vay ưu đãi dành cho mình.

Canhoorchidpark.org – theo Motthegioi.vn

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án Orchid Park Xem Thêm